Browsing Category

Dự Án – Projects

Ngày Marketing Việt Nam

Chào các Bạn, NGÀY MARKETING VIỆT NAM là Ngày Hội của Marketers Việt Nam, Ngày Hội của những ý tưởng, giải pháp, trí tuệ sáng tạo tiêu biểu, hiệu quả của…

Chuẩn nghề Marketing – CPM

Chào mừng Bạn đến với dự án Chuẩn nghề Marketing Mục đích ý nghĩa dự án nhằm : Góp phần định hướng sự học và phát triển sự nghiệp của Nhà Tiếp…