Browsing Category

Dự Án – Projects

Chiến Lược – Strategy  

Chiến Lược - Strategy   1. MỤC TIÊU DỰ ÁN: Tăng cường truyền thông qua kênh chuyên môn của Hội để Năng cao Nhận thức và năng lực quản trị…

Ngày Marketing Việt Nam

Chào các Bạn, NGÀY MARKETING VIỆT NAM là Ngày Hội của Marketers Việt Nam, Ngày Hội của những ý tưởng, giải pháp, trí tuệ sáng tạo tiêu biểu, hiệu quả của…

Chuẩn nghề Marketing – CPM

Chào mừng Bạn đến với dự án Chuẩn nghề Marketing Mục đích ý nghĩa dự án nhằm : Góp phần định hướng sự học và phát triển sự nghiệp của Nhà Tiếp…