Chiến Lược – Strategy  

Chiến lược - Strategy

0
Chiến Lược – Strategy
 

1. MỤC TIÊU DỰ ÁN:

Tăng cường truyền thông qua kênh chuyên môn của Hội để Năng cao Nhận thức và năng lực quản trị chiến lược của các nhà quản trị, doanh nhân, doanh chủ Việt Nam từ đó Nâng cao Năng suất và sức cạnh tranh của tổ chức
 

2.  BỐI CẢNH:

a. Việt Nam và ACE:

Thị trường chung với hơn 600 triệu dân, không còn rào cản thuế qua cả trong lĩnh vực sản xuất lẫn dịch vụ và nguồn lực lao động.

b. Việt Nam và TPP:

Các thị trường lớn đòi hỏi không chỉ chất lượng sản phẩm mà đặc biệt chất lượng cuỗi cung ứng ổn định.

c. Việt Nam: Cơ hội và Thách thức khi các chỉ số cạnh tranh đặc biệt về con người đang có xu hướng tụt hậu kể cả so với Lào và Campuchia thời gian gần đây.

3 NHẬN THỨC:

Nhận thức chung: Thách thức lớn nhất là chất lượng nguồn nhân lực hay tập trung hơn là năng lực của đội ngũ quản trị về nhận thức thời cuộc, kinh tế vĩ mô,… nguồn lực hiện trạng,… từ đó dẫn đến những phân tích, quyết sách nếu không đủ sâu sắc sẽ có thể dẫn đến không tranh thủ tối đa được cơ hội và không lường hết được rủi ro,…. Vậy nên cần chú trọng tăng cường Năng lực quản trị vì:

3.1 – khi nâng cao được năng lực quản trị, năng lực quản lý, năng lực triển khai thực hiện đặc biệt khi nâng cao được năng lực tự nhận thức, tự điều chỉnh, tự hoàn thiện sẽ đảo bảo gia tăng năng suất và hiệu suất cá nhân.

3.2- Khi có chiến lược tốt sẽ có giải pháp hữu hiệu và toàn diện, khi hiểu rõ chiến lược và các yếu tố cấu thành sẽ không lẫn lộn chủ động, bị động chủ quan khách quan, từ đó tổng hợp và phân tích thông tin có hệ thống, chi tiết cụ thể mà không thừa, khái quát tổng quan mà không thiếu,.. chính điêu này sẽ giúp gia tăng hiệu suất làm việc của cá nhân và tổ chức. 

3.3- Khi hiểu Chiến lược và vai trò quản trị với công tác quản trị chiến lược sẽ giúp công tác quản trị chiến lược tốt sẽ giúp thiết kế, xây dựng, vận hành tổ chức và hệ thống hiệu quả giúp cho năng suất cá nhân và tổ chức được tích hợp và hoàn thành mục tiêu chung phát huy được lợi thế cạnh tranh và gia tăng năng lực cạnh tranh thực tế!  

4. CẤU TRÚC TRANG MỤC: CHIẾN LƯỢC 

          4.1 Tin tức tổng hợp chuyên môn;

Từ nguồn trong và ngoài nước.

Mở rộng thông tin, chia sẻ các câu chuyện,….
         
          4.2 Tin bài sâu:

Nhóm tin bài sâu sẽ bao gồm Bài viết, phỏng vấn, tọa đàm, phân tích, bình luận, Trao đổi, ý kiến,… theo hướng chính luận hay thể loại hài hước về Chiến lược và quản trị chiến lược,… nhằm tằng cường các góc nhìn, trao đổi thông tin và tạo giao tiếp tranh luận chuyên môn.

Tuần suất: hàng Quý
4.3 Mục Hỏi và Đáp:

Hỏi & Đáp Tự do

Hỏi và Đáp theo nội dung, chủ đề

5. THÀNH PHẦN THAM GIA

5.1 Tri Tri

5.2 SMI Vũng tàu

5.3 ICMC, Câu lạc bộ doanh nghiệp Tư vấn

5.4 Network đối tác của chúng ta và các chuyên gia tích cực trong và ngoài hội

5.5 Các tổ chức, đơn vị khác tham gia và phù hợp với sự phát triển

 6. THỜI HẠN TRIỂN KHAI DỰ ÁN TỪ NĂM 2015 – 2019

Giám đốc dự án : Ông Lý Trường Chiến

Economic Senior Advisor in Business Restructuring & Strategy Management
Member of International Committee Management Consultancy (ICMC)

Chairman of Tri Tri Group & Tri Tri Consulting

Vice President Strategy Management & Marketing Institute SMI
Founder of Tri Tri Living Skills foundation & non-profit program “Living Skills in Digital Life”

E: chien.ly@tritri.org                                                                                

W:tritri.org                                                                                    

Tri Tri group : Strategy & Restructure Management Consulting ■ Training & Coaching ■ Search & Selection