Browsing Category

CHIẾN LƯỢC Strategy

Ấn phẩm sách “Người Tiên Phong”.

TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2021. Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư, trực thuộc Hội Liên Lạc Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài phối hợp cùng Công ty Saigon Books phát…

Hành Trình Tiếp Thị Nông Sản Việt

Hội Marketing Việt Nam đồng hành là đối tác chiến lược cùng Tổ chức TTNSV và Hành Trình Tiếp Thị Nông Sản Việt. Những câu chuyện sáng Đạo Nghiệp cho…

Marketing vẫn sôi động thời COVID-19

TTO - Đại dịch COVID-19 đã đặt ra thách thức cho các nhãn hàng phải sáng tạo và đổi mới hơn để làm sao thương hiệu vẫn gắn kết với khách hàng khi ngân sách…