CÁC ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH CÙNG DỰ ÁN

Logo_HCMUAF-1568x1568
UEHlogo
Logo-VietnamMarcom top

BAN TỔ CHỨC VÀ THÀNH VIÊN DỰ ÁN 

 • Trần Hoàng
 • Huỳnh Phước Nghĩa
 • Hoàng Xuân Lâm
 • Huỳnh Thị Xuân Liên
 • Trần Đình Lý
 •  
 • Phan Bích Tâm
 • Trần Quốc Việt

CÁC TỔ CHỨC, CHUYÊN GIA CHIA SẺ ĐIỂN CỨU, TÀI LIỆU,
ĐÓNG GÓP CHO DỰ ÁN

 

 • Phạm Phú Ngọc Trai
 • Rohan AMF
 • Trần Quốc Việt
 • Phan Bích Tâm
 • Lý Trường Chiến
 • Đào Thế Anh
 • Trần Anh Quân
 • Trần Cao Hải Triều
 •  
 • being update…..
 • Trần Ngọc Dũng
 • Phạm Hoa Lài
 • Hùng Võ

NGUỒN TÀI LIỆU:

 • Asia Marketing Federation
 • MMA Global
 • CMO Review: Xây Dựng Thương Hiệu Quốc Gia
 • Grand Thorntan 
 • Havard Economics Review
 • International Food Policy Research Institute (IFPRI) 

NGUỒN TÀI LIỆU:

 • The State Of Fashion 2020 Coronavirus Update – for The Business of Fashion
 • TINH THẦN TỐI GIẢN Hóa Bản Chất Sự Việc Trong CoV – 9 Việc Thực Tiễn Bạn Có Thể Thấy Hữu Ích.
 • Ảnh hưởng của đại dịch covid19 đến event industry tại Vietnam
 • MMA Toàn cầu cho ra mắt “MMA COVID-19 Marketer Support Hub”
1 of 24
1 of 16