Browsing Category

Library

Chuyên mục những vấn đề chung về AEC, WTO và các FTA

Chào các Anh Chị, Chuyên mục này sẽ giới thiệu những vấn đề chung về AEC, WTO và các FTA bằng hình thức kết nối các nguồn phân tích chuyên gia như VCCI-WTO CENTER...Asean.org nhằm tìm hiểu những cơ hội, tác động tiềm tàng của AEC đối với các nước đối tác nói chung và Việt Nam nói riêng, quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề này…
Read More...