VMA trân trọng cám ơn và yêu quý tinh thần phụng sự cộng đồng của các thế hệ đang ở tuyến đầu chống dịch.

Mời anh chị xem clip của WHO.

  • 90.000 bác sĩ, 125.000 điều dưỡng cả nước sẵn sàng tuyến đầu chống Covid-19, 16.000 sinh viên năm cuối các trường y, dược Nguồn Bộ Y tế.
  • Nhiều ‘chủ nhà thiện lương’ chủ động giảm giá thuê mặt bằng (TTO)
  • 280 bác sĩ, y tá về hưu ở Hà Nội mong được cùng chống dịch COVID-19 (TTO)
  • Gần 120 khách sạn đăng ký làm nơi cách ly dịch COVID-19 (TTO)
    và rất nhiều nghĩa cử cao đẹp và giải pháp nhân văn trong đại dịch này