Dự Án Tổng Hợp Những Giải Pháp, Quyết Sách Kinh Doanh Tiếp Thị Trong Và Sau Covid

Hội Marketing Việt Nam - Vietnam Marketing Association

Kính gửi: Quý BCH VMA và cộng đồng chuyên gia, các Nhà tiếp thị Việt,

Đại dịch Covid-19 đã làm thế giới thay đổi có tính triệt để và qui mô như một cuộc cách mạng về văn hóa-xã hội-kinh tế-địa chính trị.  Trong bối cảnh đó, khủng hoảng kinh doanh đang diễn ra khắp thế giới; chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy và nhiều doanh nghiệp mất thị trường, người lao động mất việc làm, thương mại toàn cầu đình trệ và thay đổi toàn diện. Nhằm đồng hành với cộng đồng Doanh nghiệp, các Nhà tiếp thị Việt trong giai đoạn này, Hội Marketing Việt Nam triển khai dự án:
TỔNG HỢP NHỮNG GIẢI PHÁP, QUYẾT SÁCH KINH DOANH TIẾP THỊ CẦN THIẾT TRONG VÀ SAU COVID 19.

Mục đích: 

  1. Nghiên cứu, tổng hợp, chia sẻ và lan tỏa ý kiến, giải pháp hiệu quả của các tổ chức chuyên gia, báo, đài, doanh nhân, nhà nghiên cứu 
  2. Hiến kế, đóng góp ý kiến, giải pháp để Chương trình dự án thực sự có ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả .

Phương thức Triển khai: 

  1. Dự án khởi đầu trên Chuyên trang Tiếp Thị Thời Covid  – VMA.Org.Vn
  2. Kết nối, hội tụ, chia sẻ và giới thiệu các dự án, giải pháp chuyên gia hiệu quả trong và ngoài nước

Ban tổ chức:

Ban Thường vụ VMA
Bà Huỳnh Thị Xuân Liên Tổng Phụ trách các kênh Social media và Đối ngoại của dự án. Phó Chủ tịch VMA.
Ts.Trần Đình Lý,
Giám đốc VMA khu vực miền Trung và ĐBSCL

Tồng hợp kết nối các dự án liên quan, tiêu biểu của Industry, categories:
Chủ tịch và các anh chị Ban thường vụ và BCH VMA

Lĩnh vực MarkTech + Ads Tech + MobilityBà Phan Bích Tâm phụ trách 

Ấn phẩm: CMO Review – Kinh doanh Tiếp thị Thời Covid : ông Huỳnh Phước Nghĩa phụ trách

Thời gian triển khai chính thức: từ 1/4/2020 đến tháng 12/2020    

Thông tin bài viết, nghiên cứu, tài liệu xin gửi về email: vma@vma.org.vn