Browsing Category

CHIẾN LƯỢC Strategy

CMO Vietnam Review

Vietnam CMO Review và CMO TALK Là một dự án nghiên cứu tổng hợp và phân tích các vấn đề Marketing toàn cầu và khu vực dành cho Nhà Quản trị cao cấp về…

Có can đảm, có cơ hội

Những ngày gần đây, chúng ta chứng kiến những câu chuyện nỗ lực xoay xở trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Công nghệ giờ đây đang được tận dụng tối đa…