CMO Vietnam Review

0

Vietnam CMO Review và CMO TALK

Là một dự án nghiên cứu tổng hợp và phân tích các vấn đề Marketing toàn cầu và khu vực dành cho Nhà Quản trị cao cấp về Marketing (CMO) và chuyển tải cho cộng đồng CMO Việt để có thể nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập vào tư tưởng, năng lực chuyên môn và tầm nhìn của cộng đồng CMO  trên thế giới.

Hình thức thể hiện:
Ấn phẩm và Bản tin điện tử (online) của VMA, được xuất bản thường niên và giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng marketer qua website VMA.

Nội dung:
Mời các anh chị xem đề cương số đầu tiên của Vietnam CMO Review 2016 chủ đề TRANSFORM và các số 2017 – 2018 trong trang sau: 

  • Tư duy chiến lược Marketing (Xu hướng marketing, những quan điểm mới về Marketing quản trị, báo cáo nghiên cứu, tổng hợp các diễn đàn, tình huống…)
  • Sáng tạo Marketing (sáng tạo chiến lược, sáng tạo truyền thông, các chiến dịch quảng cáo, xu hướng thiết kế sáng tạo, sáng tạo công nghệ marketing…)
  • Digital marketing (công cụ, sáng tạo, xu hướng, nghiên cứu và những dự báo…)
  • Vietnam CMO insight (những nhận định, thành tích, dự báo và những quan điểm về các khía cạnh ngành nghề về Marketing, hướng nghiệp…)  

Phương pháp thực hiện:
Tổng hợp: các bài viết sẽ dựa trên cơ sở tổng hợp trích dẫn nguồn và biên tập lại cho phù hợp. Trong biên tập, có những vấn đề nhìn nhận-đánh giá theo quan điểm khách quan.

Đăng lại: Vietnam CMO review có thể trích nguyên bài của các nguồn chính thống để biên tập lại cho những trường hợp cần thiết.

Giám đốc dự án: Ông Huỳnh Phước Nghĩa,
Tổng Thư ký VMA, Phó Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc tế – Marketing, UEH.
Ban Thư ký dự án: CLB SInh viên MarGroup các số 2 & 3.
Mời các anh chị click vào bìa sách để xem, tải tài liệu định dạng pdf

Ấn phẩm RBM trong nông nghiệp và dịch vụ:

 

 

 

 

Mời các anh chị click vào bìa sách để xem, tải tài liệu định dạng pdf

 

Mời các anh chị click vào bìa sách để xem, tải tài liệu định dạng pdf

 

Ấn phẩm RBM trong nông nghiệp và dịch vụ: