Tiếp thị Du lịch, điểm đến

Tiếp thị Du lịch, điểm đến 

 

Chuyên trang về Tiếp thị Du lịch xin giới thiệu đến các anh chị một số thông tin hữu ích, thú vị về ngành công nghiệp không khói này:

Báo cáo nghiên cứu cạnh tranh 387 trang của WEF 2017: 
Travel and Tourism Competitiveness Report 2017: 387 pages report doc – on CSR Universal Library.

International tourism, number of arrivals all countries and economics 


 

Source : Asean.org

 

Nhằm định hướng phát triển và quảng bá du lịch bền vững, Dự án EU đã hỗ trợ Tổng cục Du lịch xây dựng Chiến lược Marketing cho ngành Du lịch Việt Nam, tới 2020 và Kế hoạch Hành động 2013 – 2015. 

Chiến lược Marketing cho ngành Du lịch Việt Nam hướng tới ba mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường.

Mục tiêu kinh tế: Thu hút được từ 10-10,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2020 (tăng trưởng hàng năm đạt 7,6%), đáp ứng được 48 triệu lượt khách nội địa (tăng trưởng đạt 5,3% hàng năm). Doanh thu từ du lịch đến năm 2020 sẽ tăng đến 18-19 tỉ đô la Mỹ (đạt 13,8%/năm vào năm 2015 và 12%/năm vào các năm tiếp theo), đóng góp 6,5 – 7% GDP vào năm 2020, thu hút 42,5 tỉ đô la Mỹ vốn đầu tư, tăng nguồn cung buồng lưu trú đến 580.000 buồng từ nay đến năm 2020.

Mục tiêu xã hội: Tăng tổng số lao động trong ngành du lịch lên hơn 3 triệu lao động, trong đó có 870.000 lao động trực tiếp, đảm bảo phát triển du lịch sẽ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, cải thiện cuộc sống cho người dân.

Mục tiêu môi trường: Phát triển du lịch Xanh, gắn hoạt động du lịch với giữ gìn và phát huy các giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo các dự án phát triển du lịch phải tuân thủ luật môi trường.

Chiến lược cũng tập trung phát triển du lịch và marketing tại những thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, thị trường phía Tây – Tây Âu, những thị trường mới như Trung Đông và Ấn Độ.

Tải xuống: http://esrt.vn/data/filedownload/file/FileDownload23.pdf

MỘT SỐ TỔ CHỨC DU LỊCH

Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO)

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC)

Hiệp hội khách sạn quốc tế (IHA)

Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA)

Hiệp hội Du lịch châu Âu (ETC)

Hiệp hội Du lịch ASEAN (ASEANTA)

Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA)

Chi hội PATA Việt Nam (PATA Việt Nam)

Dự án ESRT

Tổng cục Du lịch Việt Nam,

MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VHTTDL :

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Học viện Âm nhạc Huế

Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tạp chí Du lịch Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch