Thông điệp từ Hội thảo “Reinventing The Business Marketing in the 4th Industrial Revolution”

0

Vào ngày 2 tháng 12 năm 2017, Hiệp Hội Marketing Việt Nam đã phối hợp cùng trường kinh doanh Quốc tế – Marketing – UEH và các đối tác tổ chức buổi hội thảo “Reinventing The Business Marketing in the 4th Industrial Revolution”. Đây là buổi hội thảo nhằm cập nhật và chia sẻ những thông tin về hoạt động Marketing – Kinh doanh – Thương mại trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Buổi hội thảo đặc biệt có sự tham gia của những vị chuyên gia từ những tập đoàn danh tiếng tại Việt Nam và trên thế giới.

Qua buổi hội thảo, rất nhiều thông tin nổi bật và mới nhất liên quan đến cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã được cập nhật. Thầy Huỳnh Phước Nghĩa – Phó Trưởng Trường Kinh doanh Quốc tế – Marketing của UEH, Tổng thư kí Hiệp hội Marketing Việt Nam cho rằng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ gây ra nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Và đặc biệt, cuộc cách mạng đó sẽ có tác động mạnh mẽ tới những đối tượng như: những cơ sở sản xuất, kĩ năng của người lao động, đời sống của con người và đặc biệt là khía cạnh công nghệ trong lĩnh vực nông ngiệp. Thầy cũng chia sẻ về định hướng cũng như tầm nhìn về sự hợp tác lâu dài giữa Trường Kinh doanh Quốc tế – Marketing của UEH, Hiệp hội Marketing Việt Nam cũng như các chuyên gia Marketing trong và ngoài nước.

Mr. Huynh Phuoc Nghia, Vice Dean, School of International Business – Marketing – UEH – Secretary General of VMA

Reinventing The Business Marketing in the 4th Industrial Revolution