Vietnam Consumer Trends 2019

Description: Keep abreast of the consumer trends impacting your business. Cimigo will explore the constraints and opportunities

“Bàn tay hữu hình” của thương hiệu

Các doanh nhân phương Tây từ rất lâu đã thấu hiểu được vai trò của thương hiệu cuối cùng sẽ đóng góp đáng kể vào giá trị thị trường của tập đoàn. Do đó, các