Diễn đàn các Nhà Truyền thông Tiếp thị Trẻ và
Sinh viên chuyên ngành các trường Đại học.
Vietnam Young Marketers Communicators Forum
eVYMC Forum

Ngày 12 tháng 12 năm 2020  
TP.HCM - Việt Nam 

The event is designed specially for all University students, young Marketers, Communicators in Vietnam who are thirsty to learn and contribute best practices and implications into Vietnam most famous food products. 

74
Ngày
04
Tiếng
17
Phút
11
Giây

 Ban Cố vấn | Advisory 

Đối tác Partners hỗ trợ

Giới thiệu 
Diễn đàn các Nhà Truyền thông Tiếp thị Trẻ và 
Sinh viên chuyên ngành các trường Đại học.
Vietnam Young Marketers Communicators Forum

  • Việt Nam YMC Forum là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của các thế hệ MarCom trẻ, sinh viên chuyên ngành Kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo, bán hàng và xây dựng thương hiệu. 
  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing Việt Nam thông qua các hoạt động, dự án Chuẩn nghề và Chuẩn đào tạo Marketing hiện đại.

Insert Custom Menu