Tổng Hợp Những Giải Pháp, Quyết Sách Tiếp Thị Kinh Doanh Thời Covid / July 2021

VMA.Org.Vn

Hội Marketing Việt Nam và Ban tổ chức dự án xin giới thiệu đến anh chị loạt tài liệu, bài viết mới trên website và Drive do các đối tác chia sẻ gồm Worldline Technology, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, VietnamMarcom, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị… 
Cảm ơn các anh chị Minh Đức/HVD, Lê Mẫn, Trần Nghi, Hải Triều, Minh Quốc, Ái Tiên, Quốc Nam, Hoàng Diệu, Trần Tiên, Ngọc Vy đã hỗ trợ.

Mời anh chị click vào hình và link để xem tải tài liệu.

Đại dịch Covid-19 bước qua năm thứ 2 đã làm thế giới thay đổi có tính triệt để và qui mô như một cuộc cách mạng về văn hóa-xã hội-kinh tế-chính trị, trong bối cảnh đó, khủng hoảng kinh doanh đang diễn ra khắp thế giới; chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy và nhiều doanh nghiệp mất thị trường, người lao động mất việc làm, thương mại toàn cầu đình trệ và thay đổi toàn diện.

Nhằm đồng hành với cộng đồng Doanh nghiệp, các Nhà tiếp thị Việt trong giai đoạn này,
Hội Marketing Việt Nam và các đối tác cùng phối hợp triển khai dự án:

TỔNG HỢP NHỮNG GIẢI PHÁP, QUYẾT SÁCH KINH DOANH TIẾP THỊ CẦN THIẾT
 TRONG VÀ SAU COVID 19.
Đây là hoạt động tiếp nối, cập nhật mới các nghiên cứu, giải pháp, gợi mở
của các tổ chức doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước năm 2021.