Thông Báo

Về việc Mời Đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu
Hội Marketing Việt Nam, nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Căn cứ Quyết định số 30/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 06 tháng 06 năm 2002 của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức – Cán Bộ Chính Phủ (nay là Bộ Nội Vụ) về việc cho phép thành lập Hội Marketing Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 07/2002/QĐ-BNV ngày 16 tháng 10 năm 2002 của Bộ Nội Vụ về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Marketing Việt Nam;

Căn cứ kế hoạch, nghị quyết số 5/VMA/2024, ngày 5 tháng 04 năm 2024 của Ban chấp hành Hội Marketing Việt Nam về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2024-2029)

Căn cứ quy định pháp luật về Hội, công văn số 3999/BNV-VPCP ngày 11 tháng 07 năm 2024 của Bộ Nội Vụ và Bộ Công Thương sau khi xem xét hồ sơ đã thống nhất ý kiến cho phép Hội Marketing Việt Nam tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ V (2024 – 2029) .

Ban Chấp hành Hội Marketing Việt Nam thông báo về việc mời Hội viên và Đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội Marketing Việt Nam nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với thông tin cụ thể như sau:

 1. Thời gian: Ngày 26/7/2024 (thứ Sáu) từ 08g00 – 9g45: Phiên trù bị, dành cho Đại biểu chính thức, Ứng viên Ban chấp hành.
 2. Phiên chính thức từ 9h45-12h00, dành cho khách mời.
 3. Địa điểm: Khách sạn Grand Sài Gòn, số 8, đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Chương trình Đại hội:  –> xem nội dung -> 
 5. Số lượng đại biểu chính thức mời: 70 đại biểu.
 6. Yêu cầu: Đại biểu lưu ý tôn trọng các nghi thức, văn hoá giao tiếp Ngày quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hạn chế, không chia sẻ hình ảnh Đại hội trong ngày sự kiện. 
 • Đại biểu chính thức được triệu tập là Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Hội viên BCH.
  và ứng viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029. Trong trường hợp cử người đi thay, đại diện tham dự cần có giấy ủy quyền của đơn vị và phải thông báo cho Ban Tổ chức trước 07 ngày diễn ra Đại hội.
 • Đại biểu khách mời đại diện lãnh đạo của các đơn vị Hội viên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Hội viên. Mỗi đơn vị Hội viên được cử tối đa 03 đại biểu tham dự Đại hội.
 • Đại biểu chính thức vui lòng đăng ký chính xác thông tin tham dự trước ngày 15/7/2024 tại VMA@Vma.Org.Vn để Ban Tổ chức tổng hợp danh sách và in thẻ đại biểu/ thẻ biểu quyết.
 • Dự thảo văn kiện Đại hội sẽ được đăng tải trên website VMA trước 5 ngày diễn ra Đại hội để đại biểu tham khảo và gửi ý kiến đóng góp về văn phòng Hội qua email VMA@Vma.Org.Vn trước ngày 24/7/2024.
 • Đại biểu tham dự vui lòng có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, luôn đeo thẻ và thực hiện các quy định của Ban Tổ chức Đại hội về đăng ký tham dự và thực hiện quyền bầu cử/ biểu quyết.
 1. Lưu ý:
 • Nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí, số hoá các văn bản, Hội sẽ triển khai thông tin, văn bản, thư mời, giới thiệu hồ sơ ứng viên trên website Hội và  bằng e-Docs 
 • Riêng các Đại biểu chính thức, Ứng viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có thêm phiên bản giấy các văn kiện Đại hội.
 • Trường hợp quý Đại biểu, thành viên có hảo ý tài trợ, hỗ trợ cho Đại hội, các hoạt động và dự án của Hội xin gửi theo hình thức chuyển khoản với thông tin như sau:

Tên tài khoản: Hội Marketing Việt Nam
Số tài khoản: 0004100013812003
Tại ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – CN Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Thông tin liên hệ hỗ trợ: 
  Cô Ngọc Vy, số điện thoại: 0832650097, email vma@vma.org.vn.

Vì sự phát triển vững mạnh của Hội Marketing Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội kính đề nghị Quý Hội viên quan tâm thực hiện và tạo điều kiện để đại diện của đơn vị được tham gia Đại hội đầy đủ và đúng thành phần triệu tập.

Trân trọng.