THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Hội viên tham dự Đại hội đại biểu
Hội Marketing Việt Nam, nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Căn cứ Quyết định số 30/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 06 tháng 06 năm 2002 của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức – Cán Bộ Chính Phủ (nay là Bộ Nội Vụ) về việc cho phép thành lập Hội Marketing Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 07/2002/QĐ-BNV ngày 16 tháng 10 năm 2002 của Bộ Nội Vụ về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Marketing Việt Nam;

Căn cứ kế hoạch, nghị quyết số 5/VMA/2024, ngày 5 tháng 04 năm 2024 của Ban chấp hành Hội Marketing Việt Nam về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2024-2029)

Căn cứ Công văn số 3385/BNV-VPCP ngày 15 tháng 06 năm 2024 của Bộ Nội Vụ Công văn số 4722/BCT-TCCB ngày 05 tháng 07 năm 2024 của Bộ Công Thương về chấp thuận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2024 – 2029) của Hội Marketing Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội Marketing Việt Nam thông báo về việc triệu tập Hội viên tham dự Đại hội đại biểu Hội Marketing Việt Nam nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với thông tin cụ thể như sau:

 1. Thời gian: Ngày 26/7/2024 (thứ Sáu).
                     Từ 08g00 – 9g45: dành cho Đại biểu chính thức
 2. Địa điểm: Khách sạn Grand Sài Gòn, số 8, đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Chương trình Đại hội: Đính kèm tại…
 4. Số lượng đại biểu chính thức triệu tập: 50 đại biểu.
 5. Yêu cầu:
 • Đại biểu chính thức được triệu tập là Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Hội viên BCH.
  và ứng viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029. Trong trường hợp cử người đi thay, đại diện tham dự cần có giấy ủy quyền của đơn vị và phải thông báo cho Ban Tổ chức trước 07 ngày diễn ra Đại hội.
 • Đại biểu khách mời đại diện lãnh đạo của các đơn vị Hội viên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Hội viên. Mỗi đơn vị Hội viên được cử tối đa 03 đại biểu tham dự Đại hội.
 • Đại biểu chính thức vui lòng đăng ký chính xác thông tin tham dự trước ngày 15/7/2024 tại VMA@Vma.Org.Vn để Ban Tổ chức tổng hợp danh sách và in thẻ đại biểu/ thẻ biểu quyết.
 • Dự thảo văn kiện Đại hội sẽ được đăng tải trên website VMA trước 10 ngày diễn ra Đại hội để đại biểu tham khảo và gửi ý kiến đóng góp về văn phòng Hội qua email VMA@Vma.Org.Vn trước ngày 20/7/2024.
 • Đại biểu tham dự vui lòng có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, luôn đeo thẻ và thực hiện các quy định của Ban Tổ chức Đại hội về đăng ký tham dự và thực hiện quyền bầu cử/ biểu quyết.
 1. Lưu ý:
 • Đại hội diễn ra 2 phiên: Phiên trù bị và Phiên chính thức.
  Phiên trù bị chỉ có Đại biểu chính thức tham dự theo thư mời của
  Ban tổ chức. Phiên chính thức sẽ dành cho toàn thể đại biểu.
 • Nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí, VMA sẽ không nhận hoa/ quà chúc mừng từ các tổ chức, đơn vị tham dự. Thay vào đó, Quý vị có thể quy đổi giá trị để đồng hành cùng VMA theo 02 hình thức sau:

* Tài trợ cho công tác tổ chức chào mừng Đại hội & Kỷ niệm 22 năm thành lập VMA.

* Quyên góp cho các hoạt động cộng đồng, dự án do VMA tổ chức trong năm 2024-2025 theo hình thức chuyển khoản với thông tin cụ thể như sau:

Tên tài khoản: Hội Marketing Việt Nam
Số tài khoản: 0004100013812003
Tại ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – CN Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Thông tin liên hệ hỗ trợ: 
  Cô Ngọc Vy, số điện thoại: 0832650097, email vma@vma.org.vn.

Vì sự phát triển vững mạnh của Hội Marketing Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội kính đề nghị Quý Hội viên quan tâm thực hiện và tạo điều kiện để đại diện của đơn vị được tham gia Đại hội đầy đủ và đúng thành phần triệu tập.

Trân trọng.