Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 22/1/2022, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Năm 2021, mặc dù ngành báo chí gặp nhiều khó khăn cũng như chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, song tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống cán bộ, nhân viên.

PGS. TS Hoàng Xuân Lâm – Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và tiếp thị phát biểu, khai mạc hội nghị.

Các hoạt động của Tạp chí gắn chặt chẽ với các hoạt động của Trung ương Hội Marketing trong việc truyền thông và hoạt động xã hội, tổ chức các sự kiện; nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn thể người lao động Tạp chí.

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Lâm – Trưởng ban Hành chính – Trị sự đã báo cáo, đánh giá công tác báo chí năm 2021, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Từ khi chuyển đổi từ báo Kinh doanh và Pháp luật sang Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị đến nay, Tạp chí đã tổ chức bộ máy với nhiều ban, văn phòng gồm: Ban Biên tập (3 người), 7 Ban chuyên môn (Ban Thư ký tòa soạn, Ban Tài chính kế toán, Ban Hành chính – Trị sự, Ban Pháp Luật – Bạn đọc, Ban Video, Ban Chính trị – Xã hội và Ban Kinh tế) và 9 văn phòng đại diện… với tổng số lao động là 80 người.

Trong năm 2021, Tạp chí đã dự thảo 120 văn bản các loại (công văn, quyết định, quy định, biên bản, thông báo kết luận, hướng dẫn, kế hoạch …). Trong đó, hoàn thiện nhiều văn bản quan trọng như: Quy chế tổ chức hoạt động; Quy chế Chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài sản; Quy định về thang bảng lương và quy định nâng lương trước thời hạn; quy trình xuất bản tin, bài trên Tạp chí Điện tử; hướng dẫn thực hiện tin bài phản ánh tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật và đơn thư bạn đọc; các văn bản triển khai nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về định hướng tuyên truyền; các văn bản triển khai chỉ đạo của Bộ Thông tin về tuyên truyền phòng chống COVID-19 và chấn chỉnh hoạt động của phóng viên, nhà báo trong hoạt động báo chí…

Năm 2021, Tạp chí đã phát hành được 68 số Tạp chí in, trong đó có 1 số đặc biệt (Số Tết Tân Sửu gộp 3 số). Nội dung các số Tạp chí in bám sát tôn chỉ mục đích. Về Tạp chí điện tử, trung bình, mỗi ngày Tạp chí điện tử xuất bản gần 300 tin, bài với nội dung phong phú, hấp dẫn bạn đọc, bám sát tôn chỉ mục đích và được cập nhật liên tục hàng ngày tại 10 mục và hơn 30 tiểu mục. 

Trong bối cảnh dịch bệnh, với nhiều đợt giãn cách theo Chị thị 15, Chị thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng nhiều phóng viên, nhà báo vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không chỉ đảm bảo lượng tin, bài, nội dung cho các số Tạp chí in, Tạp chí điện tử mà còn thực hiện tốt chỉ tiêu kinh tế báo chí.

Đặc biệt, trong năm 2021 Tạp chí vinh dự có 3 phóng viên, nhà báo có tác phẩm báo chí đạt giải trong các cuộc thi và tặng Bằng Khen vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống COVID trên địa bàn.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Tổng Biên tập đã quyết định tặng Giấy khen cho 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 18 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; khen chuyên đề với 3 nhóm, bộ phận hoàn thành tốt nội dung chuyên đề được giao. Ngoài xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm, Tổng Biên tập quyết định tặng Giấy khen cho các phóng viên có tác phẩm báo chí đạt giải trong các cuộc thi, cuộc triển lãm ở trung ương và địa phương; đồng thời xem xét quyết định tặng Giấy khen cho 6 cộng tác viên xuất sắc năm 2021.

Tổng Biên tập trao tặng Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cuối tháng 11/2021, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị, quyết định kết nạp 30 đoàn viên công đoàn và Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 thành viên. Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Tạp chí đã ra mắt hội nghị. Dự kiến trong quý 1/2022, Ban Chấp hành tiến hành họp thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2022, kết nạp đoàn viên công đoàn và dự kiến thời gian triệu tập Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ nhất.

BCH công đoàn cơ sở Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị ra mắt.