Loạt bài về chuyển đối số trên Tạp chí điện tử doanhnghieptiepthi.vn

chia sẻ tại: Hội nghị Vietnam Marketing Summit 5.0 (eVMS 5.0)

Mời Anh Chị xem loạt bài về chuyển đối số trên Tạp chí điện tử doanhnghieptiepthi.vn
chia sẻ tại: Hội nghị Vietnam Marketing Summit 5.0 (eVMS 5.0)

1.Khi chuyển đổi số không còn là xu hướng (doanhnghieptiepthi.vn)
 
2. Nền tảng số “Make in Vietnam” Base.vn hỗ trợ quản trị cho hơn 5.000 doanh nghiệp (doanhnghieptiepthi.vn)
 
3. Việt Nam đi trước nhiều nước về sử dụng ví điện tử hoặc ứng dụng thanh toán (doanhnghieptiepthi.vn)
 
4. ‘Chuyển đổi số nhanh ngày nào, có lợi cho doanh nghiệp ngày đó’ (doanhnghieptiepthi.vn)
 
5. Nền kinh tế số tại Việt Nam với triển vọng bứt phá trong tương lai (doanhnghieptiepthi.vn)
 
6. Vực dậy du lịch Việt hậu Covid-19 bằng quyết tâm chuyển đổi số (doanhnghieptiepthi.vn)
 
7. Tăng tốc chuyển đổi số cho doanh nghiệp hiện đại (doanhnghieptiepthi.vn)
 
8. Các ‘doanh nghiệp gia đình’ ở Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao bởi COVID-19? (doanhnghieptiepthi.vn)
 
9. Phát triển kinh tế số là ưu tiên quốc gia (doanhnghieptiepthi.vn)
 
10. Việt Nam trên con đường xây dựng thương hiệu Quốc gia (doanhnghieptiepthi.vn)