Hoi Marketing Viet Nam
Danh mục sách
Marketing dựa trên giá trị
Marketing dựa trên giá trị
Tác giả: Peter Doyle
Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Số trang: 700
Đánh giá:
  

"Marketing dựa trên giá trị" là một góc nhìn mới về Marketing, đặc biệt là cách tiếp cận lấy giá trị công ty - quyền lợi cổ đông làm nền tảng qua việc thu hút và thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Cách thức tiếp cận mới này giúp doanh nghiệp hiểu rõ về những đóng góp của tiếp thị trong việc tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và cổ đông. Giúp giải quyết “mâu thuẫn” tiềm tàng giữa tiếp thị, tài chính và với Hội đồng quản trị, qua công tác đánh giá hiệu quả tài chính của đầu tư tiếp thị.


  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUẨN NGHỀ MARKETING  VIETNAM INSIGHTS XU HƯƠNG CỦA TIẾP THỊ   CSR Universal Library