Hoi Marketing Viet Nam
Thư viện file Pdf-PP

- Booming Internet & Smartphone Penetration Drives Consumer Habit

- Explosion of Modern Trade, But Vietnam remains a Traditional Trade Retailing Country

- Mobile Booking starts to grow at an exponential rate

- Vietnamese Flock to Online Shopping

- More Effort & Investment To Conquer Health Consciousness

- Go Green, Go Natural Back to Organic

- F&B service chain Grow

- Functional Food is Becoming Daily Food to Vietnamese

- Self-Expression and Publishing

- Vietnam Rural is growing up steadily

By: Luu Bao Van, Intage Vietnam
 


As the holidays and Tet fast approach, the need to gain information for marketing campaigns and products launches becomes critical. To address the need for fast, accurate and cost effective research, Infocus is launching a Pre-Tet MoBus, Mobile / on-line Omni bus survey. 
 

Vietnam CMO Review và CMO TALK

Là một dự án nghiên cứu tổng hợp và phân tích các vấn đề Marketing toàn cầu và khu vực, với mục đích kết nối những vấn đề Marketing toàn cầu dành cho Nhà Quản trị cấp cao Marketing (CMO) và chuyển tải cho cộng đồng CMO Việt có thể nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập vào tư tưởng, năng lực chuyên môn và tầm nhìn của cộng đồng CMO  trên thế giới.
 

Hình thức thể hiện:

Ấn phẩm và Bản tin điện tử (online) của VMA, được xuất bản vào tuần đầu tiên của tháng 1 hàng năm. Bản tin này tồn tại trên dạng thông tin website VMA và chia sẻ trực tuyến dạng file.
 

Nội dung:

Mời các anh chị xem đề cương số đầu tiên của Vietnam CMO review 2016 trong trang sau: 

  • Tư duy chiến lược Marketing (Xu hướng marketing, những quan điểm mới về Marketing quản trị, báo cáo nghiên cứu, tổng hợp các diễn đàn, tình huống…)
  • Sáng tạo Marketing (sáng tạo chiến lược, sáng tạo truyền thông, các chiến dịch quảng cáo, xu hướng thiết kế sáng tạo, sáng tạo công nghệ marketing…)
  • Digital marketing (công cụ, sáng tạo, xu hướng, nghiên cứu và những dự báo…)
  • Vietnam CMO insight (những nhận định, thành tích, dự báo và những quan điểm về các khía cạnh ngành nghề về Marketing, hướng nghiệp…)
     

Phương pháp thực hiện:

Tổng hợp: các bài viết sẽ dựa trên cơ sở tổng hợp trích dẫn nguồn và biên tập lại cho phù hợp. Trong biên tập, có những vấn đề nhìn nhận-đánh giá theo quan điểm khách quan.

Đăng lại: Vietnam CMO review có thể trích nguyên bài của các nguồn chính thống để biên tập lại cho những trường hợp cần thiết. 

 

After reading this, you will be able to: Define planning and distinguish between formal and functional plans. Contrast strategic planning with operational planning. Explain the differences between objectives, policies, procedures, and rules. Define the management by objectives (MBO) process. Define strategy and explain the various levels of strategies. Define strategic management and explain the strategic management process.
Define organizational mission and explain how mission relates to long- and short-range objectives. Discuss the components of a SWOT analysis. Define a strategic business unit (SBU). Discuss what organizational factors need to be evaluated in implementing a strategic plan.

By:  Leslie W. Rue, Lloyd L. Byars
 

CARAT PREDICTS DIGITAL SPEND TO REACH MORE THAN 25% OF TOTAL ADVERTISING SPEND IN 2016, FUELLED BY UPSURGE IN MOBILE ADVERTISING SPENDING IN 2015.

DIGITAL AND MOBILE FORECASTS  UPWARDLY REVISED
Carat, the leading global media network, today publishes its updated forecasts for worldwide advertising expenditure in 2015 and 2016, with continued optimism through positive global and regional outlook and solid growth in Digital and Mobile. Based on data received from 59 markets across the Americas, Asia Pacific and EMEA, Carat’s latest global advertising expenditure forecasts that global advertising spend will grow by +4.0% in 2015 to US$529billion, a slight decline from the +4.6% predicted in March 2015, and 2016 is predicted to grow by +4.7%, accounting for an additional US$25billion in spend.

Fuelled by the rise of Mobile and Online Video spending trends, Carat’s latest forecasts reconfirm the continued solid growth for Digital media, evident through the upsurge in the predicted share of advertising spend in 2015 of 24.3% and 26.5% in 2016. For 10 of the markets analysed, including the UK, Ireland, Canada and Australia, Digital is now the principle media used based on spend, with the US market predicted to join this list in 2018 when digital advertising spend is forecast to overtake TV advertising by more than US$4billion.
By: CARAT

 

B2B marketers are increasingly using content marketing tactics to better engage B2B buyers and to educate, inform, entertain and guide them along their customer journey.
This new Content Marketing Report is based on over 600 survey responses from marketing professionals to better understand the current state of content marketing and to identify new trends, and key challenges as well as best practices.

By: Spices Works and Holger Schuze


  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUẨN NGHỀ MARKETING  VIETNAM INSIGHTS XU HƯƠNG CỦA TIẾP THỊ   CSR Universal Library