Hoi Marketing Viet Nam

 

 
 

 

  ASEAN MARKETING SUMMIT  COFFEE EXPO VIETNAM 2017  VIETNAM FUTURE MARKET

 VIETNAM MARKET RESEARCH

 SMARTIES MMA VIETNAM

 
   
 
 LEAD 2016
 
 BUSINESS MARKETING EXPO 2016  VIETNAM SALES AND MARKETING CAMP 2016  HIỆU QUẢ TIẾP THỊ SỐ  MMA FORUM VIETNAM  
 


 

 
 

 
  Tập làm giám đốc Marketing  
 
 VIET NAM CEO FORUM
 
 TIẾP THỊ HÌNH ẢNH VIỆT NAM  TẬP TRUNG VÀ KHÁC BIỆT  TẬP LÀM GIÁM ĐÓC MARKETING  YOUNG MARKETTERS  
     
   ĐỐI THOẠI CMO & CFO VIET NAM SUPPLY CHAIN  VIETNAM INNOVFEST  ADASIA 2015

 

 
  Tập làm giám đốc Marketing Đại hội quảng cáo Châu Á 2013  
 
TẬP LÀM GIÁM ĐÓC MARKETING
 
VIETNAM MARKETING FORUM ADASIA VIỆT NAM 2013 ITE HCMC CUSTOMER VALUE  
 
   SHAPING THE FUTURE OF MARKETING  EXPO KID MOM CSR Universal Library

KINH DOANH TRONG THẾ CỜ THAY ĐỔI

HKTDC WORLD SME EXPO  

 


  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHUẨN NGHỀ MARKETING  VIETNAM INSIGHTS XU HƯƠNG CỦA TIẾP THỊ   CSR Universal Library